Szkolenie z terminologii specjalistycznej (branżowej) w języku angielskim

Są to kilkudniowe kursy, prowadzone u klienta, które pozwalają uczestnikom na poznanie specjalistycznego języka branżowego. Program kursu jest indywidualny, przygotowany w porozumieniu z klientem i dostosowany do jego realnych potrzeb.

W szkoleniach specjalistycznych wykorzystuję autentyczne materiały. Kładę szczególny nacisk  na rozwój słownictwa techniczngo z zakresu danej branży oraz jego wykorzystanie w praktyce. W programie kursu uwzględniam budowanie praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych, takich jak, prowadzenie ustaleń technicznych z klientem, rozumienie i tworzenie dokumentacji technicznej w języku angielskim czy obługa zagranicznego kontrahenta.

Zajęcia grupowe

Oferta idealna dla zespołów w firmie

Cena do uzgodnienia
  • kilkudniowe szkolenie organizowane u klienta
  • Specjalistyczny język branżowy
  • praktyczne umiętności: ustalenia techniczne z klientem, rozumienie dokumentacji technicznej
  • indywidualny program przygotowany w porozumieniu z uczestnikami
Scroll to Top